Udvalgte kompetencer

Følgende kompetencer er opnået i forbindelse med mit KBU-forløb:

 • Modtage, vurdere og initiere behandling af den akutte patient.
 • Foretage genoplivning.
 • Følge op på plan for indlagt patient.
 • Varetage udskrivning/afslutning af patientforløb.
 • Sikre sammenhæng i patientbehandling, patientforløb, overgange.
 • Forberede og varetage intrahospital transport.
 • Varetage vagtfunktion.
 • Kommunikere og samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere.
 • Undervise sundhedsprofessionelle.

Desuden har jeg ved tidligere erhvervserfaring følgende kompetencer:

 • Undervisning og træning af medarbejdere og kollegaer.
 • Udarbejdelse af instrukser og implementering via QMS (Quality Management Systems).
 • Test og implementering af nye IT-systemer.
 • Udvikling og implementering af KPI’er til monitorering og styring af workload.
 • Kvalitetssikring af ompakning af parallelimporterede lægemidler.

Desuden har jeg erhvervet erfaring med følgende IT-systemer:

 • Cosmic der anvendes som EPJ i Region Syddanmark.
 • XMO der anvendes som lægesystem i Almen praksis.
 • Avanceret kendskab til IT, herunder udvikling af løsninger i VBA, VB.net, PHP, Excel, Access og mange andre systemer.
 • M-files der er et Quality Management System (QMS) i skyen.
 • Microsoft Dynamics AX der er et avanceret ERP system.