Tegn et histogram i STATA

Et histogram er et form for stolpediagram, hvor du tegner hyppigheden af en værdi for en variabel som funktion af variablen. 

Et histogram anvendes til grafisk at vise hyppigheden hvormed forskellige værdier i et datasæt forekommer med. Det bruges til at få et overblik over hvordan data fordeler sig i datasættet.

For at tegne et histogram i STATA, anvender du bare kommandoen:

histogram totaltime

Hvilket tegner hyppigheden af værdier i variablen totaltime, som funktion af selve værdien.

Så har du automatisk et pænt histogram tegnet i STATA.

Skriv et svar