Portfølje

På denne side vil jeg kort beskrive nogle af de forskellige udviklingsprojekter jeg har lavet. 

  • Apasoft Economy 2011: Var et privat økonomistyringsprogram udviklet i VBA.net. Kunne holde styr på indtægter, udgifter, budget, formue og gæld, samt forudse udviklingen i økonomien.
  • Apasoft Origraph: Et program udviklet i VBA til Excel, der kunne tage en lang række produktionstal i et excelark og automatisk fremstille overskuelige grafer over produktiviteten.
  • KPI overview: Et program udviklet i Excel, hvor data til KPI’er blev indtastet, hvorefter der blev fremstillet en lang række grafer der repræsenterede udviklingen i disse KPI’er de seneste 12 måneder.
  • Launch cockpit tool: Et program udviklet i Excel, der oprettede forbindelse til en database og trak en lang række data for ventetider mellem afdelinger ud. Disse blev opsamlet i en pivottabel, der kunne anvendes til at lave en KPI.
  • Quality Excel Tool: Et program udviklet i VBA til Excel, der kunne håndtere forespørgsler og udover håndteringen af disse generere en række logfiler, der målte tiden der blev brugt med forespørgslerne og ventetiden.
  • Logfile extracter: Et program udviklet i VBA til Excel, der kunne læse logfiler genereret af Quality Excel Tool og give KPI’er, der viste antallet af forespørgsler pr. uge eller måned, samt den generelle ventetid på forespørgslerne.
  • CSS: Et kvalitetsstyringssystem udviklet i Excel til håndtering af oprettelse, godkendelse, autorisation af produkter og pakkemateriale. Herudover modtagelse, fremstilling og pluk af produktioner til salg.