Læs STATA filer i R

I denne guide vil jeg vise hvordan du indlæser en STATA fil i R, så du kan bruge R her.

STATA er et meget populært statistikprogram – lige nu i version 15 – men den koster desværre penge. Det gør R derimod ikke og derfor kan det være praktisk at arbejde med STATA data i R. Datafilerne i STATA hedder dta-filer og heldigvis findes der i R nogle pakker der kan indlæse en dta-fil til R-miljøet.

Ældre DTA filer

Hvis du har nogle ældre DTA filer findes der en kommando der kan indlæse dta-filen fra pakken “foreign”. Denne installerer du med:

install.packages("foreign")

Herefter skal du indlæse pakken til R-miljøet med:

library("foreign")

Og så kan du indlæse en dta-fil med kommandoen:

STATA <- read.dta("STATA.dta")

Denne kommando indlæser en dta fil der hedder STATA.dta i din arbejdsmappe (se hvordan du skifter arbejdsmappe her) og lagrer hele filen i variablen STATA. Herefter kan du så arbejde med dataene ved at trække dem ud af variablen STATA.

Nyere STATA filer

Fra STATA version 13 og fremefter (jeg har testet med STATA version 15) kan du ikke længere bruge kommandoen fra foreign. Heldigvis har nogle andre udviklet en ny pakke du kan bruge. Denne indlæser du med:

install.packages("readstata13")
library(readstata13)
STATA <- read.dta13("STATA.dta")

Kommandoen gør præcis det samme. Indlæser STATA.dta fra arbejdsmappen og lagrer den i variablen STATA.

Skriv et svar