Kurser

I forbindelser med min ansættelse som læge og mit lægevirke har jeg gennemført de kurser der er beskrevet på denne side. Se i øvrigt også kurser jeg har gennemført i forbindelse med mine tidligere uddannelser.

Obligatoriske kurser

KBU Akutkursus

Obligatorisk KBU kursus i genoplivning, akut medicin, patienttransport og akut kirurgi. I kurset indgår simulationstræning, hvor der gennemgås relevante cases inden for de forskellige emner.

Gennemført efterår 2018 på OUH SimC. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.

KBU Læring

Obligatorisk KBU kursus i læring, der fokuserer på læring som ny læge.

Gennemført efterår 2018. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.

KBU Kommunikation

Obligatorisk KBU kursus i kommunikation.

Gennemført forår 2019. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.

Klinisk vejledningskursus

Obligatorisk introkursus om hvordan man vejleder kollegaer i kliniske situationer. Kurset udgør 2 kursusdage.

Gennemført efterår 2019. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.

Ekstra kurser

Klinisk Ultralydsdiagnostik

Gennemført på 2 forskellige kursusdage, hvor der gennemgås fokuseret lunge-, hjerte og abdominal ultralyd. Der gennemgås teori og bagefter hands-on træning.

Gennemført efterår 2019 på SHS. Se kursusbevis her.

Facilitator og Instruktørkursus

Kursus til uddannelsen som Simulationsinstruktør, gennemført på SimC OUH og inspireret af kurser på CAMES. Der gennemgås teori og simulationer, hvor der trænes i at blive facilitator og instruktør på simulationer. Kurset udgør 4 kursusdage.

Gennemført forår 2020 på SimC OUH. Se kursusbevis her.

Planlagte kurser

Følgende kurser er planlagte, men endnu ikke gennemførte:

  • TR kursus 1
  • TR kursus 2