Kurser

I forbindelser med min ansættelse som læge og mit lægevirke har jeg gennemført de kurser der er beskrevet på denne side. Se i øvrigt også kurser jeg har gennemført i forbindelse med mine tidligere uddannelser.

Obligatoriske kurser

 • KBU Akutkursus
  Obligatorisk KBU kursus i genoplivning, akut medicin, patienttransport og akut kirurgi. I kurset indgår simulationstræning, hvor der gennemgås relevante cases inden for de forskellige emner. Gennemført efterår 2018 på OUH SimC. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • KBU Læring
  Obligatorisk KBU kursus i læring, der fokuserer på læring som ny læge.
  Gennemført efterår 2018. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • KBU Kommunikation
  Obligatorisk KBU kursus i kommunikation.
  Gennemført forår 2019. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • Klinisk vejledningskursus
  Obligatorisk introkursus om hvordan man vejleder kollegaer i kliniske situationer. Kurset udgør 2 kursusdage.
  Gennemført efterår 2019. Læs mere om kurset her. Se kursusbevis her.
 • Geriatriske sygdomme I
  Obligatorisk kursus i HU-uddannelsen, der omhandler geriatriske sygdomme. Kurset udgjorde 4 kursusdage.
  Gennemført forår 2021.
 • SOL kursus I
  Obligatorisk kursus i HU-uddannelsen, der omhandler sundhedssystemets organisering. Kurset udgjorde 2 kursusdage.
  Gennemført forår 2021.

Ekstra kurser

 • Klinisk Ultralydsdiagnostik
  Kursus i basal klinisk ultralydsdiagnostik udfra Munksgaard “Basal klinisk ultralydsdiagnostik” e-undervisning. Efterfølgende teori og hands-on træning. Der gennemføres fokuseret ultralyd i hjerte, lunger og abdomen. Gennemført på 1 kursusdag.
  Gennemført efterår 2019 på SHS.
 • Essentiel akut ultralyd
  Kursus i fokuseret ultralyd af lunger, hjerte og abdomen udfra USABCD, med e-kursus og efterfølgende kursus med fremmøde hvor der gennemgås teori og efterfølgende hands-on træning.
  Gennemført efterår 2019 på SHS. Se kursusbevis for e-kursus her og for selve kurset her.
 • Facilitator og Instruktørkursus
  Kursus til uddannelsen som Simulationsinstruktør, gennemført på SimC OUH og inspireret af kurser på CAMES. Der gennemgås teori og simulationer, hvor der trænes i at blive facilitator og instruktør på simulationer. Kurset udgør 4 kursusdage.
  Gennemført forår 2020 på SimC OUH. Se kursusbevis her.
 • TR Uddannelsen
  Kursus for tillidsrepræsentanter i Yngre Læger, herunder om belastningsopgørelse, arbejdsret, MED-systemet, TR’s rolle, YL-møder, Møder med ledelsen, arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø, belastning, hviletid og fridøgn, dispensationsmuligheder, løn, korte ansættelser, lokalløn, bisidderrollen og overlevering. Kurset udgør 3 kursusdage og undervisningsformen er oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde.
  Gennemført efterår 2020. Læs mere om kurset her og se kursusbevis her.

E-kurser

Her kan du se en oversigt over de e-kurser jeg har gennemført.

 • Antibiotika – Med omtanke for fremtiden
  Kursus for læger der gennemgår viden om antibiotika, herunder om resistensudvikling mod antibiotika.
  Gennemført efterår 2018 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • FMK e-læring
  Kursus for læger i anvendelsen af FMK ved indlæggelse, udskrivelse, ambulante kontakter og receptskrivning.
  Gennemført efterår 2018 via Plan2learn. Se kursusbevis her.
 • GDPR-kursus til tillidsrepræsentanter
  Kursus der giver en opdatering på persondataregler der gælder for tillidsrepræsentanter.
  Gennemført forår 2020. Se kursusbevis her.
 • Transfusionsmedicin for læger
  Kursus der gennemgår transfusionsmedicin relevant for læger, herunder baggrund og information, indikation, livstruende blødning og transfusionskomplikationer.
  Gennemført forår 2020 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.
 • Det Danske Sundhedsvæsen
  Gennemgår det danske sundhedsvæsen, herunder opbygningen af sundhedsvæsnet og patienters rettigheder.
  Gennemført forår 2020 via Plan2learn. Se kursuskvittering her.

Planlagte kurser, konferencer, seminarer og webinarer

Følgende kurser, konferencer, seminarer og webinarer er planlagte, men endnu ikke gennemførte.

 • Essentiel akut ultralyd – Train the trainer
  E-kursus fra USABCD i undervisning af andre læger i essentiel emergency ultrasonography.
  Planlagt gennemført efterår 2020.