Importer og eksporter til Excel fra Stata

Hvis du har data liggende i en Excelfil, som du gerne vil arbejde med i Stata, kan du nemt importere den. Ligeledes kan du også nemt eksportere dit resultat til en Excelfil.

Importer fra Excelfil

Det er nemt at importere fra en Excelfil i Stata. Du trykker bare File, Import og herefter vælger du “Excel spreadsheet (*.xls, *.xlsx)”. Her skal du så vælge den Excelfil du gerne vil importere, hvilket ark i Excelfilen der skal vælges og hvilket område på arket. Bemærk at Stata derfor kun kan importere ét ark ad gangen – for Stata kan ikke arbejde med flere datasæt ad gangen som Excel kan. Du sætter også kryds i “Import first row as variable names” for at den første række bliver overskrifter. Så trykker du på OK, for at importere dataene.

Dette kunne du også have gjort med denne kommando i Stata:

import excel "Data.xlsx", sheet("Data") firstrow

Excelarkets data bliver så importeret som datasæt i Stata og du kan herefter arbejde med det.

Eksporter til Excelfil

På samme måde vil du sikkert gerne kunne eksportere dit datasæt i Stata til en Excelfil. Dette gør du ved at vælge File, Export og herefter “Data to Excel spreadsheet (*.xls, *.xlsx)”. Her kan du angive et navn til din Excel-fil og så sætte kryds i “Save variable names to first row in Excel file”, for at den skal indsætte nogle overskrifter i første række. Tryk så OK for at eksportere.

Dette kunne du også have gjort med kommandoen:

export excel using "Data2.xlsx", firstrow(variables)

Resultatet bliver en Excel-fil med kun 1 ark der hedder “Ark1” og der bliver en eksact kopi af dit datasæt.

Skriv et svar