Faglig profil

På denne side kan du finde en oversigt over min faglige profil.

Mundtlige kommunikationsevner

 • Fungeret som mødeleder for Yngre Læger Møder i min funktion som Tillidsrepræsentant (TR) og Fællestillidsrepræsentant (FTR).
 • Klinisk vejleder for KBU-læger.

Skriftlige kommunikationsevner

 • Formidling af svære videnskabelige emner til lægmand på Illustreret Videnskab.
 • Mange års erfaring med udarbejdelse af instrukser/SOP’er for kvalitetsafdeling.
 • Udarbejdelse af instrukser for medicinsk afdeling inden for Reernæringssyndrom.

Akademiske evner og interesse

 • Udarbejdelse af instrukser for medicinsk afdeling inden for Reernæringssyndrom.
 • Test og implementering af større IT-systemer, herunder Axapta og M-files.
 • Skrevet kandidatspeciale inden for Geriatri.
 • Simulationsinstruktør og Flowmaster på KBU-kurser fra september 2019.
 • Undervisning af læger og plejepersonale – se liste her.
 • Undervisning i Essential Emergency Ultrasonography, USABCD for uddannelseslæger på Sygehus Sønderjylland fra december 2019.

Organisatoriske/administrative evner og samarbejdsevner

 • Egen virksomhed fra 2015-2021.
 • TR suppleant for Yngre Læger, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 7/1-2020 til 27/1-2020.
 • TR for Yngre Læger, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 28/1-2020 til 28/2-2021.
 • FTR suppleant for Yngre Læger, Sygehus Sønderjylland fra 7/9-2020 til 30/4-2021.
 • FTR for Yngre Læger, Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021.
 • Medlem af Yngre Lægeråd, Sygehus Sønderjylland fra 7/1-2020.
 • Ernæringsansvarlig læge på Medicinske Sygdomme fra 2019-2021.
 • Ansvarlig for UL undervisning på Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 2020-2021, herefter for UL-undervisning af KBU-læger på Sygehus Sønderjylland.
 • Medlem af ansættelsesudvalg, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 2020-2021.
 • Anerkendt som Yngre Lægers Bedste Ven Marts-April 2020.
 • Suppleant for Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS) fra 7/9-2020-30/4-2021.
 • Suppleant for Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland fra 7/9-2020-30/4-2021.
 • Medlem af Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS) fra 1/5-2021.
 • Medlem af Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021.

Medicinsk ekspert

 • Erfaring som forvagt, mellemvagt og bagvagt på Sygehus Sønderjylland i forbindelse med KBU-, Intro- og HU-stilling.
 • Deltaget i 2 kurser i fokuseret ultralyd til akutmedicinske patienter.
 • Deltaget i kursus som simulationsinstruktør og fascilitator på SimC på OUH.

Professionel

 • Arbejdet med at øge kompetencerne som læge udover de kompetencer der opnås som led i speciallægeuddannelse. Herunder har jeg taget ekstra kurser i ultralyd og er uddannet som simulationsinstruktør.